Vychází kniha Za děti chytřejší. Nabízí možnosti, jak snižovat propastné rozdíly ve vzdělávání

Každý nemůže být génius, ale chytřejší můžeme být všichni. To je ústřední téma knihy, kterou napsal anglický autor mnoha publikací o vzdělávání a zkušený pedagog David Didau. Kniha vychází v českém jazyce 1. června díky Nakladatelství publishED, které jejím vydáním navazuje na své předchozí překlady světových bestsellerů z kategorie publikací pro pedagogy.  

Jsou dnes děti chytřejší než před sto lety? Je inteligence žáků vrozená, či získaná? Proč nerozdělovat žáky ve třídě do skupin podle výkonu? Kniha Za děti chytřejší: Snižování rozdílů ve školní úspěšnosti si zakládá na odbornosti, popisuje pohledem vědy (zároveň s nadhledem a čtivou, odlehčenou formou) možnosti, jak ve škole pohnout křivkou inteligence dětí doprava. A to především u těch ze znevýhodněného prostředí. Může být inspirací nejen pro učitele, ale také pro všechny, kteří se podílí na tvorbě vzdělávací politiky, a tedy i rodiče. Didau se zabývá v 10 kapitolách následujícími tématy:

1. Smysl a cíl vzdělávání
2. Dílo kultury
3. Je řešením inteligence?
4. Od vrozeného k získanému
5. Můžeme být chytřejší?
6. Jak funguje paměť
7. Jste to, co víte
8. Jaké znalosti?
9. Cvičení dělá mistra
10. Boj a úspěch

vizual_MANIFEST

„Kdokoli má zájem zjistit víc o tom, jak probíhá proces učení, jak funguje paměť a jak znalosti ovlivňují naši schopnost myslet, tomu se – věřím – bude líbit. Rodiče mohou z knihy těžit stejně jako učitelé. Není to ale kuchařka. Spíš jde o předložení a prozkoumání vědeckých důkazů,“ říká David Didau v rozhovoru pro EDUkační LABoratoř.

„Ujasnila jsem si strategie a postupy, které mi pomáhají snižovat rozdíly ve vzdělávání mezi žáky, a proč je důležité se na to ve výuce zaměřit,“ píše o knize Jarmila Klaudysová, učitelka ZŠ Vorlina ve Vlašimi.

„Podtitul knihy to vlastně říká sám o sobě – všechny děti musí dostat příležitost dosáhnout svého osobního maxima. Předcházíme tím také i budoucím problémům – funkce státu totiž není postarat se o každého dospělého jedince, má ale všem poskytnout příležitosti tak, aby se všichni mohli postarat sami o sebe,“ podotýká Michal Orság (ředitel, EDUkační LABoratoř; majitel, Nakladatelství publishED).

A například emeritní profesor Dylan Wiliam napsal: „Didau to opět dokázal! Kniha Za děti chytřejší je poutavou a čtivou analýzou nejnovějších výzkumů, jak se učíme a co můžeme udělat pro zlepšení výsledků našich žáků. Každý, kdo se podílí na vzdělávání dětí, si z této knihy odnese obrovský užitek.“

Knihu ve spolupráci s Nakladatelstvím publishED vydala vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř. Více na zadetichytrejsi.cz

 

O vzdělávací organizaci EDUkační LABoratoř:

EDUkační LABoratoř se od roku 2014 věnuje vzdělávání pedagogů, spoluvydávání populárně-naučných publikací, formativnímu hodnocení a popularizaci učitelského povolání. Více na edukacnilaborator.cz

O Nakladatelství publishED:

Nakladatelství publishED bylo založeno v roce 2021 a navázalo na vydavatelskou činnost vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř. Soustředí se na vydávání kvalitní překladové literatury a české školství a vzdělávání obohatí také o autorskou tvorbou českých učitelů. Zapište si published.cz či ucitelectou.cz

Zpět do obchodu